dinas perizinan lamongan

Cara Mengurus Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) di Dinas Perizinan Lamongan

Perihal : Permohonan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Kepada Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP)Kabupaten LamonganDi – Lamongan Dengan Hormat,Yang bertanda tangan di bawah ini,Nama lengkap:…………………………………………………………………………………………Tempat/tanggal lahir:…………………………………………………………………………………………Jenis […]

Silakan bagikan, klik ikon di bawah